Tegnapi árfolyam Star Change Star Change Lengyel Zloty valuta árfolyamának aktuális változásai

Vissza: Star Change árfolyamok | Lengyel Zloty valuta árfolyamok

Valuta vételi árfolyam

A grafikon a(z) Star Change Lengyel Zloty valuta vételi árfolyamának változásait mutatja a 2020-10-29 megelőző 7 értéknapban.

A grafikon a(z) Star Change Lengyel Zloty valuta vételi árfolyamának változásait mutatja a 2020-10-29 megelőző 30 értéknapban.

A grafikon a(z) Star Change Lengyel Zloty valuta vételi árfolyamának változásait mutatja a 2020-10-29 megelőző 90 értéknapban.

A grafikon a(z) Star Change Lengyel Zloty valuta vételi árfolyamának változásait mutatja a 2020-10-29 megelőző 200 értéknapban.

A grafikon a(z) Star Change Lengyel Zloty valuta vételi árfolyamának változásait mutatja a 2020-10-29 megelőző 400 értéknapban.



Valuta eladási árfolyam

A grafikon a(z) Star Change Lengyel Zloty valuta eladás árfolyamának változásait mutatja a 2020-10-29 megelőző 7 értéknapban.

A grafikon a(z) Star Change Lengyel Zloty valuta eladás árfolyamának változásait mutatja a 2020-10-29 megelőző 30 értéknapban.

A grafikon a(z) Star Change Lengyel Zloty valuta eladás árfolyamának változásait mutatja a 2020-10-29 megelőző 90 értéknapban.

A grafikon a(z) Star Change Lengyel Zloty valuta eladás árfolyamának változásait mutatja a 2020-10-29 megelőző 200 értéknapban.

A grafikon a(z) Star Change Lengyel Zloty valuta eladás árfolyamának változásait mutatja a 2020-10-29 megelőző 400 értéknapban.

© 1901-2038 - napiarfolyam.hu | 2020-10-30 02:37:12 | API | Tečajna lista |